Welkom / Welcome

op de site van KAFFotografie 2.0

 

Profiel / Profile:

KAF Fotografie is opgericht in oktober 1985 door drie personen waaronder Lex Koers.

KAF Fotografie was founded in october 1985 by three persons among them Lex Koers.

KAFFotografie 2.0 bestaat uit: / current members are: Lex Koers en Rini Neefs

 

Bij KAFFotografie 2.0 bestaat de sterke behoefte in klein groepsverband met fotografie bezig te zijn, om zo elkaars prestaties naar een hoger niveau te tillen.

KAFFotografie 2.0 feels the urge to photograph in a small group, intending to bring the member's efforts to a higher level.

Ieder heeft een eigen visie en 'handschrift', maar beïnvloedt elkaars ideeën en technieken.

Every member has his own "handwriting", but influences each other's ideas and technics.

De gekozen thema's zijn al even gevarieerd als de persoonlijke achtergronden; waar gewenst hanteren zij speciale technieken om het fotowerk een meerwaarde te geven.

The chosen themes are as varied as the personal backgrounds; if wished they use special technics to enhance the work.

 

KAF wil u bekoren

KAF likes to enchant you

foto: lex koers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lex Koers (Amsterdam 1951)

in 1967 begonnen met portretfotografie in zwart-wit, blijft geboeid door de mens, ook in later fotowerk

started photographing portraits in black and white in 1967, he kept interested in human beings also in his later work

heeft als voorbeelden Ed van der Elsken, Govert Roos, Paul Huf en Anton Corbijn

he is inspired by Ed van der Elsken, Govert Roos, Paul Huf and Anton Corbijn

werkt vanaf 1979 met thema's en wordt daarmee 'alleseter'

from 1979 he photographs in themes and becomes a "omnivore"

vanaf 1983 is zijn specialiteit het inkleuren van zwart-wit afdrukken en nu het digitaal herkleuren van foto's

since 1983 he is specialised in colouring of black/white prints and now digitally recolouring his images

is vanaf het eerste uur aangesloten bij KAF Fotografie; hoogtepunten vormen de serie exposities in De Zevensprong en de RFE-publieksprijs in 1993

is member of KAF Fotografie since day one; highlights are his expositions in 'De Zevensprong" and the RFE publicsprize in 1993

 

Rini Neefs (Breda 1951)

ontdekt de charme van fotografie in 1981; het opnemen en zelf afdrukken 'zoals het hoort' leidt tot een opleiding aan de fotovakschool

discovered the charm of photography in 1981; shooting and developing himself "as it ought to be" leaded to a course at the Fotovakschool

is getroffen door werk van Ansel Adams, Man Ray, Hans Aarsman en Michel Szulc Krzyzanowski

is struck by the work of Ansel Adams, Man Ray, Hans Aarsman and Michel Szulc Krzyzanowski

als tegenhanger van het beroepsmatig zo correct mogelijk weergeven ontwikkelt zich een experimenteel zoeken; selecteert intuïtief zijn opnamen en heeft de behoefte die opnieuw te rangschikken, vaak over elkaar

in contrast to the professional reproducing he experiments and instinctively selects, rearranges and often merges his images

is in 1995 bij KAF Fotografie gekomen en heeft voordien deelgenomen aan groepsexposities

joined KAF Fotografie in 1995 and participated in several group exposiitions